Rosenlund Media

Topkvalitet i grafisk design, tryksager, og hjemmesider til budgetvenlige priser

Send en mail đź‘‹ info@rosenlundmedia.com

1. Parterne

Disse handelsbetingelser er gældende mellem:

Rosenlund Media
CVR: 3789928
www.rosenlundmedia.com
E-mail: info@rosenlundmedia.com
Telefon: +4528697122

Heri betegnet som “Virksomheden” eller “Sælger.”

Kunden (navn og kontaktinformation), betegnet som “Kunden.”

2. Generelle vilkĂĄr

2.1 Disse handelsbetingelser regulerer alle aftaler mellem Virksomheden og Kunden vedrørende levering af grafiske tjenester og produkter.

2.2 Kunden accepterer disse handelsbetingelser ved at afgive en ordre hos Virksomheden.

3. Tilbud og accept

3.1 Alle tilbud fra Virksomheden er uforpligtende, medmindre andet er skriftligt angivet.

3.2 En aftale mellem Virksomheden og Kunden betragtes som accepteret, når Virksomheden skriftligt bekræfter ordren eller påbegynder udførelsen af tjenesterne.

4. Priser og betaling

4.1 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms, medmindre andet er angivet.

4.2 Kunden skal betale for de leverede tjenester i henhold til de vilkĂĄr og betalingsbetingelser, der er angivet i fakturaen.

4.3 Ved for sen betaling af fakturaer kan Virksomheden, efter eget skøn, vælge at pålægge en forsinkelsesrente. Denne rente vil, hvis pålagt, være på ca. 0.15% af det udestående beløb for hver påbegyndt uge, regningen forbliver ubetalt fra og med forfaldsdatoen. Dette tiltag er underlagt Virksomhedens beslutning, og Kunden vil blive notificeret skriftligt, hvis der træffes beslutning om at pålægge forsinkelsesrenter for en specifik forsinket betaling.

5. Levering

5.1 Leveringstiden vil blive angivet i aftalen mellem parterne. Virksomheden vil bestræbe sig på at overholde leveringstiden, men kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser uden for dens kontrol.

5.2 Risikoen for eventuelle tab eller skader overgĂĄr til Kunden ved levering.

6. Reklamationer og ansvar

6.1 Kunden skal foretage en grundig kontrol af de leverede tjenester og produkter straks ved modtagelsen. Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt til Virksomheden inden for 7 dage efter leveringen. Når Kunden har modtaget og accepteret en korrektur, bortfalder retten til at indgive en reklamation over eventuelle fejl, som var synlige i den godkendte korrektur, medmindre der er tale om fejl opstået under selve produktionsprocessen.

6.2 Virksomheden er kun ansvarlig for mangler, som er resultatet af grov uagtsomhed eller forsætlig handling.

7. Fortrolighed

7.1 Begge parter forpligter sig til at opretholde fortroligheden om alle oplysninger, der er udvekslet som led i samarbejdet.

8. Tvister

8.1 Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst gennem forhandlinger. Hvis forhandlingerne ikke fører til en løsning, skal tvisten afgøres i henhold til dansk lovgivning og ved en domstol i Aarhus Kommune.

9. Ændringer i handelsbetingelserne

9.1 Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser med 30 dages skriftlig varsel til Kunden.

10. Kontaktinformation

Rosenlund Media
CVR: 3789928
www.rosenlundmedia.com
E-mail: info@rosenlundmedia.com
Telefon: +4528697122