Rosenlund Media

Topkvalitet i grafisk design, tryksager, og hjemmesider til budgetvenlige priser

Send en mail đź‘‹ info@rosenlundmedia.com

Terms / Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Rosenlund Media

Translate this page

[google-translator]

1. Parterne

Disse handelsbetingelser er gældende mellem:

Rosenlund Media
www.rosenlundmedia.com
E-mail: info@rosenlundmedia.com
Telefon: +4528697122

Heri betegnet som “Virksomheden” eller “Sælger.”

Kunden (navn og kontaktinformation), betegnet som “Kunden.”

2. Generelle vilkĂĄr

2.1 Disse handelsbetingelser regulerer alle aftaler mellem Virksomheden og Kunden vedrørende levering af grafiske tjenester og produkter.

2.2 Kunden accepterer disse handelsbetingelser ved at afgive en ordre hos Virksomheden.

3. Tilbud og accept

3.1 Alle tilbud fra Virksomheden er uforpligtende, medmindre andet er skriftligt angivet.

3.2 En aftale mellem Virksomheden og Kunden betragtes som accepteret, når Virksomheden skriftligt bekræfter ordren eller påbegynder udførelsen af tjenesterne.

4. Priser og betaling

4.1 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms, medmindre andet er angivet.

4.2 Kunden skal betale for de leverede tjenester i henhold til de vilkĂĄr og betalingsbetingelser, der er angivet i fakturaen.

5. Levering

5.1 Leveringstiden vil blive angivet i aftalen mellem parterne. Virksomheden vil bestræbe sig på at overholde leveringstiden, men kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser uden for dens kontrol.

5.2 Risikoen for eventuelle tab eller skader overgĂĄr til Kunden ved levering.

6. Reklamationer og ansvar

6.1 Kunden skal foretage en grundig kontrol af de leverede tjenester og produkter straks ved modtagelsen. Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt inden 7 dage efter leveringen.

6.2 Virksomheden er kun ansvarlig for mangler, som er resultatet af grov uagtsomhed eller forsætlig handling.

7. Fortrolighed

7.1 Begge parter forpligter sig til at opretholde fortroligheden om alle oplysninger, der er udvekslet som led i samarbejdet.

8. Tvister

8.1 Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst gennem forhandlinger. Hvis forhandlingerne ikke fører til en løsning, skal tvisten afgøres i henhold til dansk lovgivning og ved en domstol i Aarhus Kommune.

9. Ændringer i handelsbetingelserne

9.1 Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser med 30 dages skriftlig varsel til Kunden.

10. Kontaktinformation

10.1 Rosenlund Media
www.rosenlundmedia.com
E-mail: info@rosenlundmedia.com
Telefon: +4528697122